Smluvní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

Přepravní podmínky:

Od 12.9.2014 do 21.9.2014 bude chod e-shopu omezen (viz novinky).

1. Objednané zboží je většinou expedováno do třetího pracovního dne po obdržení objednávky (pokud je momentálně na skladě).
 2. Pokud objednané zboží není na skladě, bude zákazník do 3 dnů vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání(většinou však do několika hodin). Zákazník pak buď s náhradním termínem souhlasí, nebo může objednávku zrušit.
3. Platba je uskutečňována bankovním převodem,zasláním zboží na dobírku nebo osobním převzetím. 
4. Zboží je expedováno pomocí České Pošty a.s.
5. JSME plátci DPH - uvedené ceny jsou včetně DPH.

6. Při platbě předem na účet, nezapomeňte zadat platný variabilní symbol vaší objednávky. Pokud nebudete platit ze svého účtu, ale pomocí složenky české pošty. Upozorněte nás na to mailem, zabráníte tak možným komplikacím při identifikaci platby. Platnost objednávky je 14 dní od data objednání. Po 14 dnech bude nezaplacená objednávka zrušena.

7. V některých případech, kdy by vykomunikování podmínek doručení znamenalo výrazné zdržení odeslání zásilky (víkend, svátky apod..) si dovolujeme zboží zaslat na dvě části, kdy druhou část odešleme nejpozději do 5. prac dnů. Toto bude vždy uvedeno na faktuře. Druhé poštovné jde na náklady našeho obchodu. Pokud s tím zákazník nesouhlasí, napíše do komentáře objednávky "nesouhlasím se zaslání zboží na části"

8. Pokud při převzetí zboží zjistíte poškození obalu, máte právo na pobočce pošty do balíku nahlédnout, zda je poškozen i obsah. Prosím učiňte tak než zboží odešlete na naši adresu zpět, většinou obsah není poškozen . Pokud je zboží poškozeno, sepište s poštou reklamační list. Tímto postupem zboží hladce a rychle nahradíme za nepoškozené bez ohledu na vyjádření pošty

 

8. Poštovné do ČR je 69Kč včetně DPH 20%, na dobírku účtujeme poplatek + 40Kč včetně DPH.

 

Objednávkou zákazník souhlasí s tím, že přebírá veškerou odpovědnost za všechny jím zakoupené produkty , nebude je používat či nabízet k jiným účelům než jsou určeny a bude dodržovat všechny platné zákony. Zákazník bere na vědomí, že on je plné odpovědnosti za jakékoliv újmy způsobené nesprávným užitím či zneužitím produktů jím zakoupených na zdraví svém, zdraví jiných osob či škody na majetku a jiné škody vzniklé nesprávným užitím či zneužitím veškerých produtů jím na tomto webu zakoupených.

E-shop popisuje tradiční použití mnoha léčivých, afrodisiakálních bylin, plodů a čajů, či doplňků stravy. Tyto texty jsou pouze pro informační a vzdělávací účely a poukazují na tradiční užití. Nejsme oprávněni doporučovat nebo předepisovat užití léčivých bylin pro jakýkoliv konkrétní zdravotní stav, léčebný plán nebo jakékoliv konkrétní použití. U jednotlivých bylin určených ke konzumaci často popisujeme nejčastější kontraindikace či nežádoucí účinky. Toto není výčet všech kontraindikacích a nežádoucích účinků. Jen Váš ošetřující lékař zná váš aktuální zdravotní stav a kompletní seznam medikamentů vámi užívaných. Jen váš ošetřují lékař může určit vhodnost užití bylin pro váš konkrétní zdravotní stav.

Ukládejte všechny produkty zakoupené na tomto webu mimo dosah dětí a domácích zvířat!

Nákupem u nás se zavazujete obchodní podmínky dodržovat. Pokud nehodláte daná pravidla respektovat nebo jste nedovršili věku 18let. OKAMŽITĚ OPUSŤTE TENTO OBCHOD!

Vrácení zboží

1. Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti zboží vrátit a to v souladu se zákonem č.367/2000 ze dne 14.9. 2004 i bez udání důvodů. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Zákazník pak má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
2. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (České poště). Peníze za zboží pak budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů od fyzického obdržení a překontrolování zboží dodavatelem. Veškeré náklady na poštovné v případě vrácení zboží poštou hradí zákazník. Pokud zákazník vrací zboží poštou, musí tak učinit pouze doporučenou zásilkou. Zaslání zboží zpět na dobírku, nebude akceptováno.
3. V případě vrácení zboží musí být toto vráceno nepoškozené a nepoužité, v originálním balení. Vráceny musí být rovněž všechny doklady které zákazník spolu se zbožím obdržel. To je doklad o zaplacení-faktura. V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.

4. Zásilku je nutné překontrolovat si ihned po převzetí od dopravce. Toto je vhodné zejména u zásilek obsahujících sklo, dýmky, živé rostliny a pod. Neručíme za škody vzniklé přepravou, tyto je nutné ihned hlásit dopravci (České pošte) a sepsat s nimi protokol.


 

Ochrana osobních dat

1. Veškerá Vámi poskytnutá osobní data a údaje pečlivě chráníme před zneužitím.
2. Tyto údaje jsou využívány pouze pro zaslání objednaného zboží a komunikaci
Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů